AR Kosen Globe

Data: Kosen Opendata
LIB: AR Globe, egxr.js
APP: src on GitHub